070.598.6666

Khuôn viên 55m2 – Đồi Hỏa

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Đồi Hỏa là nơi có địa hình dốc thoải với nhiều loại diện tích khác nhau, an táng phần mộ khô.

Vị trí : Nằm ở đồi Hỏa của Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên
Hướng : Nhiều hướng
Có thể sử dụng cho tối đa 14 phần mộ khô (Cải táng – Hỏa táng)
Tình trạng : Con ít

Hình ảnh thực tế dự án khuôn viên mộ khách hàng đã xây dựng: