070.598.6666

Khuôn Viên 37,5m2 – Đồi Thổ

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Đồi Thổ

Đồi Thổ nhìn ngay xuống hồ Quan Ân, với 2/3 là suối bao quanh, an táng mộ khô và ướt

Vị trí : Đồi Thổ

Hướng : Nhiều hướng

Hệ số sử dụng : 10 phần mộ khô hoặc kết hợp  4 phần mộ khô + 3 phần mộ ướt

Hình ảnh thực tế dự án khuôn viên mộ khách hàng đã xây dựng

Lạc Hồng Viên