070.598.6666

Khuôn Viên 25m2 – Đồi Kim

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Khuôn Viên 25m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Vị trí : thuộc Đồi Kim của Nghĩa trang Tâm linh Lạc Hồng Viên

Hướng : chỉ cóTây Nam

Hệ số sử dụng : 8 phần mộ khô

Hình thức sử dụng : dành riêng cho các phần Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Khuôn viên phần mộ đưa vào và hoàn thiện tại Lạc Hồng Viên

Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên