Lạc Hồng Viên

MỘ ĐÔI – LẠC HỒNG VIÊN

Mộ đôi là khuôn viên 8,1 m2 đồi Kim, mộ đôi khu Viên Long  sử dụng cho 2 phần mộ khô.

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Khu Viên Long, Đồi Kim
 • Hướng: Đủ Hướng
 • Chất liệu: Đá đen cao cấp
 • Diện tích: 8,1m2
 • Hệ số: 2 mộ hỏa táng
XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

KHUÔN VIÊN 24M2 – ĐỒI THỔ

Đồi thổ là đồi trung tâm của dự án Lạc Hồng Viên, tiếp nhận cả mộ khô và mộ ướt

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Đồi Thổ
 • Hướng: Đủ Hướng
 • Kích thước: 6m x 4m
 • Diện tích: 24m2
 • Hệ số: 6 mộ khô (2 khô + 2 ướt)
XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

KHUÔN VIÊN 25M2 – ĐỒI KIM

Đồi Kim thuộc trung tâm Lạc Hồng Viên, gần quảng trường, an táng mộ khô.

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Đồi Kim
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: 5m x 5m
 • Diện tích: 25m2
 • Hệ số: 8 phần mộ khô.
XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

KHUÔN VIÊN 37,5M2 – ĐỒI THỔ

Đồi Thổ nhìn ngay xuống hồ Quan Ân, với 2/3 là suối bao quanh, an táng mộ khô và ướt

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Đồi Thổ
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: 6m x 6,25m
 • Diện tích: 37,5m2
 • Hệ số: 10 khô (3 ướt + 4 khô)
XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

KHUÔN VIÊN 50M2 – ĐỒI MỘC

Đồi Mộc là đồi được an táng cả phần mộ khô với mộ ướt tại Lạc Hồng Viên

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Đồi Mộc
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: 10m x 5m
 • Diện tích: 50m2
 • Hệ số: 12 mộ khô hoặc 6 mộ ướt

 

XEM CHI TIẾT
lạc hồng viên

 

KHUÔN VIÊN 54M2 – ĐỒI THỔ

Là khuôn viên cho phần mộ gia đình dành cho 2 – 3 đời. An táng cả mộ khô và mộ ướt.

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Đồi Thổ
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: 6m x 9m
 • Diện tích: 54m2
 • Hệ số: 12 mộ khô (hoặc 6 ướt)

 

XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

 

KHUÔN VIÊN 55M2 – ĐỒI HỎA

Đồi Hỏa là nơi có địa hình dốc thoải với nhiều loại diện tích khác nhau, an táng phần mộ khô.

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Đồi Hỏa
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: 5,5m x 10m
 • Diện tích: 55m2
 • Hệ số: 14 Phần mộ khô

 

XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

 

KHUÔN VIÊN 62M2 – VIÊN LONG

Nằm tại khu viên long của dự án Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên. An táng mộ khô

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Khu Viên Long
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: 10,4m x 6m
 • Diện tích: 62m2
 • Hệ số: 15 Phần mộ khô

 

XEM CHI TIẾT
Lạc Hồng Viên

 

KHUÔN VIÊN MỘ GIA TỘC

Với các khuôn viên từ 100m2, 200m2, 500m2, 1000m2… dành cho một dòng họ nhiều đời

 • Giá: Liên Hệ
 • Vị Trí: Các đồi
 • Hướng: Nhiều Hướng
 • Kích thước: Nhiều loại
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 500m2, …
 • Hệ số: Từ 20 phần mộ trở lên
XEM CHI TIẾT