070.598.6666

Khuôn Viên 54m2 – Đồi Thổ

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Khuôn Viên 54m2

Là khuôn viên điển hình cho phần mộ gia đình dành cho 2 – 3 đời. An táng cả mộ khô và mộ ướt.

Vị trí : Nằm ở đồi Thổ của Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên
Hướng : Nhiều hướng
Có thể sử dụng cho tối đa 12 phần mộ khô (Cải táng – Hỏa táng) hoặc 6 phần mộ tươi (Đào sâu chôn chặt một lần)
Tình trạng: Còn rất ít.

Hình ảnh thực tế dự án khuôn viên mộ khách hàng đã xây dựng:

Lạc Hồng Viên